Chai serum vai kim loại – DB0002

Trọng lượng/dung tích chứa: 30ml.

Chất liệu: thủy tinh.

Màu sắc: trắng.

Sử dụng chứa mỹ phẩm: serum.