Chai serum thủy tinh nâu vai xiên – DB0006

Trọng lượng/dung tích chứa: 30ml.

Chất liệu: thủy tinh.

Màu sắc: nâu.

Sử dụng chứa mỹ phẩm: serum.