Cocamidopropyl Hydroxysultaine

Cocamidopropyl Hydroxysultaine là một chất hoạt động bề mặt lưỡng tính sultaine, giúp làm sạch, tạo bọt và tương thích với nhiều chất hoạt động bề mặt

Báo giá theo số lượng đặt