Decyl Glucoside chất hoạt động bề mặt dịu nhẹ trong mỹ phẩm

Decyl Glucoside là một chất hoạt động bề mặt không ion, có khả năng tạo bọt tuyệt vời và tương thích da tốt, thích hợp làm chất hoạt động bề mặt cơ bản hoặc chất làm sạch trong mỹ phẩm..

Báo giá theo số lượng đặt