Upload Image...

Tại IFREE, chúng tôi luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc đóng góp cho cộng đồng. Các hoạt động xã hội mà chúng tôi tham gia không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và bền vững.

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA IFREE

Những hoạt động xã hội mà IFREE tham gia không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đóng góp và phát triển các hoạt động xã hội để mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng