Đánh giá post

Hợp đồng gia công nói chung và hợp đồng gia công mỹ phẩm nói riêng là một trong những sự thỏa thuận giữa các bên với nhau.Bạn có ý định hợp tác với đơn vị sản xuất mỹ phẩm? Bạn muốn hai bên làm việc trách nhiệm và hoàn thiện theo đúng tiến độ dự kiến? Một bản hợp đồng gia công mỹ phẩm là điều cần thiết trong trường hợp này. Cùng theo dõi bài viết dưới đây IFREE sẽ cung cấp cho bạn những thứ cần chú ý khi soạn thảo hợp đồng sản xuất mỹ phẩm.

hợp đồng gia công mỹ phẩm
Tìm hiểu về hợp đồng gia công

1. Hợp đồng gia công mỹ phẩm là gì?

Hiểu đơn giản, hợp đồng gia công mỹ phẩm như một bản cam kết giữa hai hoặc nhiều bên hợp tác thực hiện cùng một dự án để sản xuất ra những sản phẩm theo đúng yêu cầu của đơn vị đặt gia công. Trách nhiệm của bên đặt gia công là nhận lại thành phẩm đã đặt hàng và trả chi phí tiền công cho bên thực hiện sản xuất.

Khi hợp đồng ký kết được thông qua, bên nhận gia công sẽ thực hiện một hoặc nhiều công đoạn theo yêu cầu đã ghi trong hợp đồng để sản xuất ra các sản phẩm theo đúng tiêu chí mà bên đặt gia công yêu cầu.

2. Mẫu hợp đồng gia công mỹ phẩm

mẫu hợp đồng gia công mỹ phẩm
Mẫu hợp đồng gia công mỹ phẩm

Các bên tiến hành thỏa thuận và ký kết hợp đồng gia công với các điều khoản được quy định cụ thể như sau:

Điều 1: Về đối tượng trong hợp đồng

Bên A thuê dịch vụ gia công của bên B:

 • Tên sản phẩm gia công
 • Số lượng sản phẩm
 • Chất lượng sản phẩm
 • Tiêu chuẩn về kỹ thuật

Như vậy, đối tượng trong hợp đồng gia công được xác định trước theo mẫu và theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc được quy định bởi pháp luật.

Điều 2: Về nguyên vật liệu

Bên A có trách nhiệm cung cấp các nguyên vật liệu sau cho bên B:

 • Loại nguyên vật liệu
 • Số lượng nguyên vật liệu
 • Chất lượng nguyên vật liệu
 • Địa điểm nhận nguyên vật liệu

Bên B có trách nhiệm cung cấp các nguyên vật liệu sau cho bên A:

 • Loại nguyên vật liệu
 • Số lượng nguyên vật liệu
 • Chất lượng nguyên vật liệu
 • Địa điểm nhận nguyên vật liệu

Nội dung cung cấp nguyên vật liệu được bên A và bên B thỏa thuận, sau đó ghi chi tiết trong hợp đồng gia công.

Điều 3: Chi phí gia công và phương thức thanh toán

 • Đơn giá gia công là: … ngàn đồng/sản phẩm (Ghi bằng chữ: …)
 • Tổng chi phí gia công sản phẩm là: … ngàn đồng/sản phẩm (Ghi bằng chữ: …)
 • Phương thức thanh toán sử dụng:…
 • Thanh toán đợt thứ… hoặc thanh toàn toàn bộ tại thời điểm nhận sản phẩm là … ngàn đồng/sản phẩm (Ghi bằng chữ: …)
 • Nội dung thanh toán được bên A và bên B thỏa thuận sau đó ghi cụ thể trong hợp đồng này.

Điều 4: Thời gian, địa điểm và phương thức thực hiện hợp đồng gia công

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…
 • Thời gian giao nhận sản phẩm đợt 1 là ngày …/…/…, tại địa chỉ số nhà … đường…, phường…, quận…, huyện…, thành phố… vào lúc … giờ … phút, ngày… tháng … năm.
 • Bên B tiến hành giao sản phẩm cho bên A và bên A phải nhận sản phẩm theo đúng thời gian và địa điểm ghi trong hợp đồng.
 • Nếu bên B giao sản phẩm chậm thì bên A có thể gia hạn thời gian, hết thời gian gia hạn mà bên B vẫn chưa hoàn thiện sản phẩm thì bên A có quyền đơn phương hủy hợp đồng và yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại.
 • Nếu bên A nhận sản phẩm chậm thì bên B có thể gửi sản phẩm đó tại địa điểm giao nhận và báo lại cho bên A. Trách nhiệm giao sản phẩm được tính là hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng và bên A được thông báo. Bên A sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ.
 • Cả bên A và bên B đều có quyền đơn phương hủy hợp đồng, nếu việc thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích, nhưng cần phải thông báo cho bên còn lại biết trước một thời gian phù hợp là … ngày.
 • Trong trường hợp bên A đơn phương hủy hợp đồng thì cần trả tiền công tương ứng cho công việc đã thực hiện. Nếu bên B đơn phương hủy hợp đồng thì sẽ không được trả tiền công.
 • Bên đơn phương hủy hợp đồng nếu gây thiệt hại cho bên kia thì phải tiến hành bồi thường.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên A

Quyền của bên A bao gồm:

 • Nhận đúng số lượng, chất lượng sản phẩm gia công theo phương thức và thời hạn đã được thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Đơn phương hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường nếu bên B vi phạm nghiêm trọng các điều khoản trong hợp đồng.
 • Trong trường hợp sản phẩm không đúng chất lượng, bên A đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên B không hoàn thành được trong thời gian quy định thì bên A có quyền hủy hợp đồng và yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại.

Các quyền cụ thể khác được hai bên thỏa thuận và ghi lại trong hợp đồng này.

Nghĩa vụ của bên A:

 • Bên A cần cung cấp đúng số lượng và chất lượng nguyên vật liệu, theo thời gian và địa điểm thỏa thuận cho bên B, đồng thời cung cấp các loại giấy tờ cần thiết cho việc gia công.
 • Hướng dẫn bên B cách thực hiện hợp đồng này
 • Trả tiền công theo đúng thỏa thuận

Bên A và bên B sẽ thỏa thuận các nghĩa vụ cụ thể khác sau đó ghi lại trong hợp đồng.

Điều. 6: Về quyền và nghĩa vụ của bên B

Quyền của bên B

 • Yêu cầu bên A giao đúng số lượng và chất lượng nguyên vật liệu, tại thời điểm đã thoả thuận trong hợp đồng
 • Từ chối sự hướng dẫn của bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu hướng dẫn đó làm giảm chất lượng sản phẩm nhưng cần báo ngay cho bên A
 • Yêu cầu bên A thanh toán đầy đủ tiền công theo đúng phương thức và thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng

Các quyền cụ thể khác được hai bên thỏa thuận và ghi lại trong hợp đồng này.

Nghĩa vụ của bên B:

 • Bảo quản nguyên vật liệu được bên A cung cấp
 • Nếu nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng thì có quyền báo cho bên A để đổi nguyên vật liệu khác, từ chối gia công nếu biết việc sử dụng nguyên vậy liệu có thể tạo ra các sản phẩm có hại cho xã hội
 • Giao đúng số lượng và chất lượng sản phẩm cho bên A, theo phương thức và thời hạn được quy định trong hợp đồng
 • Giữ bí mật về thông tin quy trình gia công và sản phẩm được tạo ra
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng bởi nguyên vật liệu do bên A cung cấp hoặc chỉ dẫn không phù hợp của bên A
 • Có quyền hoàn trả nguyên vật liệu còn thừa cho bên A sau khi hoàn thành hợp đồng

Bên A và bên B sẽ thỏa thuận các nghĩa vụ cụ thể khác sau đó ghi lại trong hợp đồng.

Điều. 7: Chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

 • Tiền lãi phải trả do chậm thanh toán: Nếu bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán thì cần trả tiền lãi dựa trên số tiền thanh toán chậm theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường vào thời điểm thanh toán tương ứng thời gian chậm.
 • Về bồi thường thiệt hại: Bên vi phạm các nghĩa vụ trong hợp đồng cần bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có)
 • Về hình phạt vi phạm hợp đồng: Bên vi phạm hợp đồng cần phải nộp khoản tiền tương ứng … % giá trị của phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm cho bên bị vi phạm.

Điều 8: Về các loại chi phí khác

 • Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu bao gồm … đồng, do bên … có trách nhiệm thanh toán
 • Chi phí bảo hiểm hàng hóa bao gồm … đồng, do bên … có trách nhiệm thanh toán
 • Chi phí … là … đồng, do bên … có trách nhiệm thanh toán

(Các khoản chi phí khác được bên A và bên B tự thỏa thuận và ghi cụ thể trong hợp đồng)

Điều 9: Phương pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng

Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công thì cần giải quyết thông qua việc thỏa thuận và thống nhất kịp thời, hợp tình và hợp lý. Nếu không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Về các thỏa thuận khác

 • Bên A và bên B hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của chính mình, cũng như các hậu quả pháp lý của việc ký kết hợp đồng
 • Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng và không nêu thêm điều kiện nào khác
 • Hợp đồng này được viết ra … bản, mỗi bản có … trang với giá trị pháp lý tương đương. Bên A được giao … bản, bên B được giao… bản.
điều khoản trong hợp đồng gia công
Các điều khoản cần có trong hợp đồng gia công

3. Các điều khoản cần có trong hợp đồng gia công mỹ phẩm

Hợp đồng gia công mỹ phẩm cần đảm bảo đề cập đầy đủ các mục bắt buộc sau đây:

 • Mục đích hợp đồng
 • Phạm vi thị trường
 • Nguyên vật liệu gia công
 • Sản phẩm sản xuất
 • Giá trị hợp đồng và các phương thức thanh toán
 • Quy cách & chất lượng thành phẩm
 • Trách nhiệm và quyền lợi cần thiết của các bên
 • Thông tin bảo mật

Ngoài các điều khoản trên, tùy vào hai bên trao đổi mà sẽ có thêm các mục thỏa thuận khác nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên khi tham gia vào hợp đồng gia công mỹ phẩm.

4. Các quy định trong hợp đồng gia công mỹ phẩm

Hợp đồng gia công được khởi tạo nhờ sự thỏa thuận và đồng tình của các bên. Nhằm đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra suôn sẻ cần tạo ra những quy định bắt buộc sau:

 • Phải có quy định hợp đồng gia công mỹ phẩm theo đúng Bộ luật dân sự năm 2015.
 • Các quy định ghi trong hợp đồng cần đảm bảo đúng theo Bộ luật dân sự năm 2015.
 • Tư vấn & bình luận rõ ràng, chính xác các quy định pháp lý về hợp đồng gia công mỹ phẩm theo Bộ luật năm 2015; Phải có đầy đủ thông tin quyền & nghĩa vụ của bên nhận gia công; Quyền & nghĩa vụ của bên đặt gia công.
 • Được chấp thuận với các điều khoản có trong hợp đồng thì cần nhận được sự đồng thuận của cả hai bên đặt gia công và bên nhận gia công.
quy định trong hợp đồng gia công mỹ phẩm
Hợp đồng gia công mỹ phẩm cần tuân theo các quy định trong Bộ luật dân sự 2015

Vì mỗi mẫu hợp đồng gia công ở mỗi công ty sẽ khác nhau, nếu bạn muốn được tư vấn thêm thông tin về mẫu hợp đồng bạn có thể liên hệ trực tiếp tại website: https://ifree.vn/ hoặc bạn có thể liên hệ qua hotline 094 200 20 20 hay qua địa chỉ email [email protected] để nhận được tư vấn và mẫu hợp đồng gia công cụ thể.

Việc soạn thảo và ký kết hợp đồng gia công mỹ phẩm chính xác, rõ ràng sẽ giúp hai bên hợp tác vui vẻ dựa trên tinh thần trách nhiệm cao. Nếu bạn vẫn còn những thắc mắc cần phải giải đáp hãy liên hệ với IFREE để được tư vấn chi tiết, đội ngũ nhân viên tư vấn của IFREE luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

IFREE – Cúp vàng “Sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng”.

Top 5 công ty gia công mỹ phẩm uy tín nhất Việt Nam.

Đạt chứng nhận cGMP, ISO, FDA, Vegan… đủ tiêu chuẩn xuất mỹ phẩm đi Hàn, Nhật, EU, Mỹ.

Webiste: https://ifree.vn/

Hotline: 094 200 20 20

Email: [email protected]

Đăng ký nhận báo giá

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn và hỗ trợ bạn!