PEG-40 Stearate

PEG-40 stearate là một polymer tổng hợp bao gồm PEG (polyethylene glycol) và axit stearic, một loại axit béo tự nhiên.