Mặt nạ tảo biển thải độc Seaweed Detox

Mặt nạ tảo biển Seaweed Detox được khai thác 100% bằng phương pháp vật lý sử dụng nước ion âm an toàn nhất để tạo sợi tảo biển bằng cách làm sạch và kéo sợi

Báo giá theo số lượng đặt