Mặt nạ vải không dệt phổ thông

Mặt nạ dạng sợi không dệt, và có giá thành thấp

Báo giá theo số lượng đặt