Gia công Gel tắm kháng khuẩn cao cấp

  • Miễn phí 4 mẫu thử gel tắm kháng khuẩn.
  • Cung cấp các loại chai lọ chứa gel tắm kháng khuẩn.
  • Hồ sơ công bố – kiểm nghiệm gel tắm kháng khuẩn.
  • Thiết kế bao bì, thương hiệu.
  • Quay clip, chụp hình sản phẩm gel tắm kháng khuẩn.