Hũ sứ trắng HL0007

Chiều cao: 15mm

Chu vi: 191 mm

Tổng chiều cao: 60mm 

Chiều rộng: 60mm

Dung tích: 50Gram (52ml)