Hạt cây trúc

Dưỡng ẩm, làm mềm mịn da, nuôi dưỡng biểu bì sáng đều từ bên trong.

Báo giá theo số lượng đặt