Menthol

Chất làm biến tính, chất tạo hương liệu, thành phần hương thơm và tạo cảm giác mát mẻ.