Đánh giá post

Khóa Học Quản Lý Chất Lượng sản xuất mỹ phẩm

Khóa Học Quản Lý Chất Lượng sản xuất mỹ phẩm

 

Lợi ích sau khóa học:

 • Học viên có kiến thức về tiêu chuẩn GMP, ISO 22716/TCVN 5603,….
 • Hiểu được các khái niệm, nguyên tắc quản lý an toàn vệ sinh, nguyên tắc HACCP.
 • Có khả năng đánh giá và thực hiện đúng thực hành tốt sản xuất trong mỹ phẩm.
 • Nhận thức rõ và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mỗi vị trí trong quá trình làm việc.  
 • Hiểu được lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi.
 • Hiểu được các yêu cầu cụ thể tại các điều của các tiêu chuẩn.
 • Có kiến thức và kỹ năng đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm kỹ năng tìm kiếm bằng chứng đánh giá, yêu cầu hành động khắc phục, viết báo cáo đánh giá.
 • Có thể trở thành chuyên gia đánh giá độc lập đồng thời có thể thực hiện đào tạo cGMP sản xuất mỹ phẩm cho các công nhân viên.

Khóa đào tạo này nhằm mục tiêu cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong kiểm soát chất lượng mỹ phẩm, đảm bảo bất kỳ các sản phẩm mỹ phẩm được đưa ra thị trường không được gây nguy hại tới sức khoẻ của con người khi sử dụng ở những điều kiện bình thường hoặc những điều kiện dự đoán trước (theo yêu cầu về an toàn được đề cập tại

Mục tiêu Khóa học Quản lý chất lượng Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

 • Biết được chân dung của nhà chuyên viên quản lý chất lượng, nhiệm vụ và vai trò của chuyên viên quản lý chất lượng trong hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp.
 • Nắm rõ cách thức áp dụng các phương pháp và công cụ
 • Quản lý chất lượng và kiểm soát chất lượng QA/QC vào thực tế. Nâng cao nhận thức về Quản lý chất lượng theo kiểu Nhật.
 • Hiểu được công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách khoa học hiệu quả.
 • Được đào tạo Tư duy giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.
 • Hiểu và biết cách áp dụng các công cụ cải tiến để có thể thúc đẩy công việc, cải tiến chất lượng.
 • Nắm vững các nguyên tắc, kỹ năng, kỹ thuật đánh giá và kiểm soát toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp và đối tác và các bên liên quan.

Đối tượng tham gia khóa học Khóa học QA/QC phù hợp với:

 • Ban Giám đốc
 • Trưởng phòng
 • QA/QC Quản lý sản xuất/ quản đốc Kỹ sư
 • Tổ trưởng, chuyền trưởng
 • Nhân viên QA/ Nhân viên QC
 • Nhân viên ISO Các cán bộ chuyên trách thống kê, nghiên cứu, phân tích và cải tiến sản phẩm hoặc cải tiến quá trình.

Đăng ký nhận báo giá

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn và hỗ trợ bạn!