Chất hoạt động bề mặt dịu nhẹ

Làm nền cơ bản cho các sản phẩm tẩy rửa dịu nhẹ. Không chứa betaines, sulfate, Diethanolamine (DEA), Ethylene Oxide (EO)/1,4-Dioxane

Báo giá theo số lượng đặt