Tromethamine là gì? Có các công dụng gì? Ứng dụng của Tromethamine trong mỹ phẩm

Giảm sức căng bề mặt, dễ dàng tạo ra lượng bọt nhiều, dày đặc, ổn định công thức sản phẩm làm sạch.

Báo giá theo số lượng đặt