Dầu Babassu

Cấp ẩm, ngăn ngừa thoát hơi nước, tái tạo cấu trúc bên trong và củng cố hàng rào bảo vệ bên ngoài da.

Báo giá theo số lượng đặt