Hũ sứ trắng vai thẳng chứa mỹ phẩm – HL0008

Trọng lượng/dung tích: 100g.

Chất liệu: sứ.

Màu sắc: trắng.

Sử dụng chứa mỹ phẩm: Kem, mặt nạ.