Nền nhung

Tạo độ phấn và giữ lớp nền lâu trôi, tăng cường thẩm thấu hoạt chất và tạo độ mịn màng cho da.

Báo giá theo số lượng đặt