Nền gel

Nền gel là dạng trương nở của carbomer giúp tạo mạng lưới “treo” những hạt dưỡng chất mà các nền khác không thêm vào được

tính chất vật lý:

Dạng sệt trong suốt, có thể thêm màu tuỳ nhu cầu, không mùi, pH thấp

công dụng:

Tạo nền

Lưu ý:

iFree chưa kinh doanh nguyên liệu mỹ phẩm

Báo giá theo số lượng đặt

Danh mục:

Thông số kỹ thuật

Đang cập nhật
Call Now Button