Ceteareth 20

Ceteareth 20 là các hợp chất tổng hợp được tổng hợp thông qua một quá trình được gọi là ethoxylation, một phản ứng hóa học trong đó ethylene oxide được thêm vào chất nền.

Báo giá theo số lượng đặt