Công nghệ tạo bọt oxy

Dùng để làm hiệu ứng tạo bọt, dung môi và chất ổn định nhũ tương để cải thiện công thức mỹ phẩm.

Báo giá theo số lượng đặt