Chất nhũ hóa tự nhiên W/O

Đặc tính nhũ hóa mạnh mẽ hoàn toàn tự nhiên (PEG-free), có thể được sử dụng cho các quá trình nhũ tương và công thức cho quy trình nguội với cảm giác vượt trội.

Báo giá theo số lượng đặt