Chất nhũ hóa tự nhiên O/W

Chất nhũ hóa độc đáo, ngăn ngừa và tăng tốc độ phục hồi chức năng của hàng rào bảo vệ da bị tổn thương bởi các áp lực bên ngoài.

Báo giá theo số lượng đặt