Chiết xuất dâu tây

Chống lại những tổn thương do bị cháy nắng, dưỡng và cấp ẩm trên lớp biểu bì ngoài, đồng thời nuôi dưỡng làm sáng da.

Báo giá theo số lượng đặt