Chiết xuất củ cải đường

Giảm kích ứng, bảo vệ tế bào khỏi bị mất nước và protein không biến tính, tăng cường sức mạnh hàng rào da.

Báo giá theo số lượng đặt