Sodium Laureth Sulfate

Chất hoạt động bề mặt làm sạch giả rẻ, có khả năng tạo bọt siêu cấp vượt trội.

Báo giá theo số lượng đặt