3-O-Ethyl Ascorbic Acid

Vitamin C bền cấu trúc làm trắng da, ngăn ngừa lão hóa, chống viêm, chống ánh sáng xanh và hạn chế tác hại ô nhiễm môi trường.

Báo giá theo số lượng đặt